siedziba: Mieczysławówka 6b, 05-600 Grójec, biuro: Słomczyn 80, 05-600 Grójec
|
tel.: 048 370 25 21
|
e-mail: mbs@pro.onet.pl
AOE - Authorised Economic Operator

Agencja Celna MBS Spedycja
posiada certyfikat
Authorised Economic Operator

Dokumenty niezbędne do upoważnienia Agencji Celnej

Aby upoważnić Agencję Celną do reprezentacji należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Odpis aktualny z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.
  2. Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON.
  3. Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP.

Prosimy także o dokonanie opłaty skarbowej w wysokości 17,00 PLN do upoważnienia na konto:

Urząd Miasta Poznania
61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20
Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
tytułem: opłata skarbowa za udzielenie upoważnienia dla A.C. „MBS SPEDYCJA”.

Upoważnienie musi być podpisane przez osobę widniejącą w dokumentach założycielskich firmy. Musi to być podpis czytelny, z numerem dowodu osobistego.

Dokument do pobrania

Upoważnienie do działania w formie przedstawicielstwa

[DOC] [33KB]